Drukuj

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek C

ul. Kopernika 22

Do budynku szkoły można wejść od ul. Chodkiewicza - wejście główne, są schody, od strony ul. Kopernika wejściem bocznym od parkingu-są schody, wejściem od strony hali sportowej ul. Kopernika-wejście jest szerokie i nie ma schodów. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W takim przypadku niezbędne jest kontrolowanie zwierzęcia przez jego właściciela (smycz, kaganiec), ze względu na różne bodźce zewnętrzne mogące zdezorientować psa, lub wzbudzić jego agresję.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy szkoły pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:

  1. asystę podczas poruszania się po budynku
  2. umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla klienta (hol przy wejściu od strony hali sportowej).

Budynek A

Plac Kościelny 3

Budynek jest obiektem zabytkowym, stąd też nie jest możliwe zlikwidowanie wszystkich barier architektonicznych i zamontowania udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W takim przypadku niezbędne jest kontrolowanie zwierzęcia przez jego właściciela (smycz, kaganiec), ze względu na różne bodźce zewnętrzne mogące zdezorientować psa, lub wzbudzić jego agresję.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 

 

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 

Inne informacje i oświadczenia

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 08:00 Jolanta Sztejner
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 08:49 Jolanta Sztejner
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 08:52 Jolanta Sztejner